پشتی ترمه

پشتی سنتی ترمه

پشتی ترمه یک محصول سنتی ایرانی است که با تکنولوژی روز توانسته بازار را قبضه کند و وارد منازل ایرانی و خارجی شود.این پشتی ها معمولا در سرویس های شاه نشین مورد استفاده قرار می گیرند.از ترمه پشتی مربعی ، مستطیلی ، بیضی و مثلثی ساخته می شود.